Θα παρευρεθείτε στο «Shaman School»;

Σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λεγόμενα σχολεία σαμάνων ξεπροβάλλουν σαν μια έξαψη του Psilocybe cubensis από ένα "OHM" Grow Kit. Δοκιμάστε να δείξετε το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη της Δυτικής Ακτής. Πιθανότατα θα βρείτε ένα σχολείο που θα σας διδάξει πώς να πιστοποιηθείτε ως ψυχεδελικό σαμάνος. Ακούγεται σαν […]