Ποια είναι τα μανιτάρια Magic (Psilocybin);

Συχνά αναφέρεται ως ψιλοκυβίνη μανιτάρια, μαγικά μανιτάρια είναι άγριοι και καλλιεργημένοι μύκητες, που χρησιμοποιούνται τόσο ψυχαγωγικά όσο και τελετουργικά, που περιέχουν ψιλοκυβίνη και / ή ψιλοκίνη, τις ψυχοδραστικές ουσίες που είναι υπεύθυνες για το ταξίδι σας.

Το μανιτάρι Psilocybin δεν είναι ο σωστός όρος, αλλά καθώς υπάρχουν πολλά άλλα παραισθησιογόνα μανιτάρια που δεν περιέχουν καμία από αυτές τις δύο χημικές ουσίες, ένα παράδειγμα είναι το "fly agaric" το οποίο περιέχει αντ 'αυτού τις ψυχοδραστικές ενώσεις ιβωτινοϊκό οξύ και μουσκιόλη. Όταν λαμβάνονται, όλες αυτές οι ενώσεις διασπώνται στο σώμα σε μια μορφή που προκαλεί παραισθήσεις και εμπειρίες του «ταξιδιού».